Rekvizīti

Sociālās aprūpes centrs “ Tērvete”

“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts,

Tērvetes novads, LV-3730

Reģ.Nr. 90000028404

Konts Nr. LV15UNLA0006016130170

Banka:  A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X    

e-pasts: sactervete@sactervete.lv

Ziedojumiem

Sociālās aprūpes centrs “ Tērvete”

“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts,

Reģ.Nr. 90000028404

Konts Nr. LV08UNLA0050003788945

Banka:  A/S SEB Banka

SAC "Tērvete" 2020, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .