Saskaņā ar 2009.gada 1.decembra likuma"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"3.panta(9 -2)punkta prasībām.

JūnijsTērvetes novada sociālās aprūpes centra "Tērvete" amatpersonu un darbinieku atalgojums neto par:

2018. gada janvāri:

Janvaris Februāris-2.xlsx

2018. gada februāri:

  

2018. gada martu:

                                Marts-1.xlsx                        

2018. gada aprīli:


Aprīlis_1.xlsx

2018. gada maiju:

Maijs

2018. gada jūniju:

Jūnijs2018. gada jūliju:


                                                                                                                           Jūlijs 


2018. gada augustu:

                                                                                                                                 Augusts

                                                                                                  

2018. gada septembri:

                                                                                               Darbinieku_atskaite_Septembris

SAC "Tērvete" 2018, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .