Saskaņā ar 2009.gada 1.decembra likuma"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"3.panta(9 -2)punkta prasībām.

SAC "Tērvete" 2018, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .