Saskaņā ar 2009.gada 1.decembra likuma"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"3.panta(9 -2)punkta prasībām.

Tērvetes novada sociālās aprūpes centra "Tērvete" amatpersonu un darbinieku atalgojums neto par:

 

 2018. gads
februārisDarbinieki-1.xlsx 
 2018.gads marts Marts-1.xlsx
 2018. gads
 aprīlis Darbinieki-2.xlsx
 2018. gads
 maijs Darbinieku_atskaite_17_05_2018_9_24_14.xls
 2018. gads
 jūnijs Darbinieku_atskaite_19_06_2018_12_50_31.pdf
 2018. gads
 jūlijs Darbinieku_atskaite_15_08_2018_12_29_16.pdf
 2018. gads
 augusts Darbinieku_atskaite_19_09_2018_14_34_14.xls
 2018. gads
 septembris Darbinieku_atskaite_17_10_2018_13_10_37.pdf
 2018. gads
 oktobris Darbinieku_atskaite_22_11_2018_8_38_27.pdf
 2018. gads
 novembris Darbinieku_atskaite_18_12_2018_8_44_02.pdf
 2018. gads
 decembris Darbinieku_atskaite_14_01_2019_10_17_58.pdf
 2019. gads
 janvāris Darbinieku_atskaite_20_02_2019_16_06_19.xls
 2019. gads
 februāris 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SAC "Tērvete" 2019, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .