Klātienē klientus var apmeklēt
ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu!

Sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam 
jābūt gan piederīgajam, gan klientam ar kuru tiekās!


Pieteikties pa tālruni 63726147

Rīcības plāns apmeklējot SAC “Tērvete” klientu.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un kas jāņem vērā viesošanās laikā.

Viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

1.Apmeklējums ir atļauts pie Klienta, kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

2.Viesošanās ir atļauta tikai tuviniekam, kurš var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi .

3.Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti:
3.1.gada siltajā laikā (no maija līdz septembrim) laukā- Centra teritorijā. Neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami Centra ziemas dārzā;
3.2.gada aukstajā laikā (no oktobra līdz aprīlim) Centra ziemas dārzā.

4. Apmeklētājiem ir iekārtota speciāla viesošanās vieta;

5.Vienā apmeklējuma reizē var viesoties ne vairāk kā divas persona, ja apmeklētāji ir vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi;

6.Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, jālieto deguna un mutes aizsargmaska, jāveic roku dezinficēšana;

7.Viesošanās laikā nav pieļaujama cienāšanās, jāatturās no darbībām, kur netiek ievērota 2 m distance (apskaušanās u.t.t.)

8.Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes sekretārei vismaz vienu dienu iepriekš – no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 14.30 pa tālruni  63726147.

9.Sekretāre veic apmeklētāju reģistru, fiksējot ciemiņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

10.Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu  no 10.00 līdz 18.00.

11.Viesošanās laiks noteikts 30 minūtes.

12.Pirms apmeklējuma tuvinieks nosauc savus datus Centra dežurantam, uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (papīra vai digitālā formā) un aizpilda veidlapu, apstiprinot ar savu parakstu šo noteikumu 1. punktā minētos nosacījumus.     (pielikums Nr. 1.1.).

13.Pie gulošajiem klientiem, apmeklētāju ielaiž gadījumā, ja senioram un viesim ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Viesim jānodrošina sev IAL- halāts, bahilas, mutes un deguna aizsargmaska, cepurīte. Obligāti jāveic roku dezinfekcija.

14. Pie guloša klienta tiek ielaists pa 1 apmeklētājam.
Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākās tikšanās būs liegtas.Pielikums Nr.1.1.
Pie rīcības plāna apmeklējot SAC “Tērvete” klientus


SAC “Tērvete direktorei
Signei Vinterei
No ___________________________
    (Vārds, Uzvārds)
 ____________________________
(klienta Vārds, Uzvārds)   

                                                                               

APLIECINĀJUMS

apmeklētājiem

Apliecinu:

  • Ka pēdējo 10 dienu laikā neesmu uzturējies valstī, kas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājas lapā publicēta kā valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kurām apstiprināta COVID-19 infekcija;
  • Ka nebiju kontaktā ar personām, kuras pēdējo 10 dienu laikā atgriezušās no valstīm, kas SPKC mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;
  • Neapmeklēju veselības aprūpes iestādi, kur tiek ārstēti pacienti ar COVID-19 infekciju;
  • Ka nav akūtu saslimšanas pazīmju ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, sauss klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums) un citas saslimšanas pazīmes;

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniedzu patiesas ziņas un esmu informēta/s par administratīvo atbildību.

2021. gada ____.___________                                         ________________________ /paraksts/


Apliecinājumu aizpilda saskaņā ar Labklājības ministrijas ieteikumiem “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai (Ieteikumi ir saskaņoti ar Veselības ministriju)” Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

   

Atgādinām, ka, saistībā ar blīvu apdzīvotību, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

Svarīgākais!!!