Rīcības plāns apmeklējot SAC “Tērvete” klientu.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un kas jāņem vērā viesošanās laikā.

Viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav akūti COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

1.      Viesošanās nav atļauta tuviniekam, kuriem noteikta izolācija vai kuriem ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai paaugstināta ķermeņa temperatūra.

2.      Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti:

2.1.            gada siltajā laikā (no aprīļa līdz septembrim) laukā- Centra teritorijā. Neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami Centra ziemas dārzā;

2.2.            gada aukstajā laikā (no oktobra līdz martam) Centra ziemas dārzā.

3.      Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu no 10.00 līdz 19.00.

4.      Apmeklētājiem ir iekārtota speciāla viesošanās vieta;

5.      Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes dežurantam vismaz vienu dienu iepriekš – katru dienu no 8.00 līdz 19.00, pa tālruni  63726008;

6.      Dežurants veic apmeklētāju reģistru, fiksējot ciemiņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte;

7.      Viesošanās laika reģistrēšana mērķis ir organizēt atbilstošu viesošanās procesu viesu telpā,  ja pastaigām ir neatbilstoši laika apstākļi. Viesu telpa plānota vienlaicīgi 3 klientu apmeklējumam;

8.      Viesošanās laiks noteikts 45 minūtes viesošanās telpā. Ja ir atbilstoši laika apstākļi un piederīgais uzturas ar tuvinieku Centra teritorijā, tad viesošanās laiks netiek ierobežots;

9.      Ierodoties Centrā, pirms apmeklējuma tuvinieks nosauc savus datus Centra dežurantam.

10.  Viesošanās laikā deguna un mutes aizsargus var nelietot;

11.  Ja piederīgais vēlās viesoties ilgāku laiku, tad tas jāsaskaņo ar Centra dežurantu;

12.  Piederīgais ir tiesīgs apskatīt sava tuvinieka istabiņu un sadzīves apstākļus, bet viesošanās istabiņā pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja Klients uz konkrēto brīdi tajā dzīvo viens. Ja istabiņā uzturas citi klienti, tad viesošanās notiek tam paredzētā vietā;

13.  Pie guloša klienta tiek ielaists pa 1 apmeklētājam. Viesošanās laiks noteikts 30 minūtes. Tas neattiecas gadījumā, ja Klients uz konkrēto brīdi, istabiņā dzīvo viens;

14.  Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākās tikšanās būs liegtas.