Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. solis

2. solis

3. solis

4. solis

Jāiestājas klientu uzņemšanas rindā:

Jānosauc plānotā klienta vārds, uzvārds, vecums, īss funkcionālā un  veselības stāvokļa raksturojums.

Jāreģistrē kontaktinformācija par klienta ievietotāju, līgumslēdzēju - vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Rindā var iestāties zvanot:

Sandija Vītola - 25662749.

Gaidot rindu jāsagatavo nepieciešamie dokumenti:

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 • VSAA izziņas par pensiju vai pabalstu apmēru;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu ar atzīmi par papildus deklarēto dzīvesvietu SAC "Tērvete";
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (u27 forma);
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību vai piederīgo iesniegums;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (ja ievieto sociālais dienests).

Klienta uzņemšana:

Ar pakalpojuma pieteicēju pēc norādītās kontaktinformācijas sazināsies un vienosies par uzņemšanas datumu.

Ievietojot klientu svarīgi:

 • noslēgt līgumu (nepieciešama klienta un līgumslēdzēja pases);
 • saņemt rekvizītus maksājumu veikšanai;
 • sniegt informāciju par veselības stāvokli medicīnas personālam;
 • sniegt aprūpes informāciju aprūpes personālam;
 • saņemt kontaktinformāciju par iespējām sazināties ar piesaistītajiem speciālistiem.
Uzņemot klientu tiks veiktas šādas darbības:
 • veselības stāvokļa pārbaude;
 • pedikulozes kontrole;
 • mantu un līdzekļu uzskaite;
 • veļas un apģērba marķēšana.

Aprūpes procesa norise:

Klientiem dzīvošana un aprūpe tiek piemērota atbilstoši funkcionālajam un veselības stāvoklim divvietīgās vai trīsvietīgās istabiņās.

Visu diennakti ir pieejami šādi speciālisti:

 • aprūpētāja;
 • medicīnas māsa.

Darba dienās no pirmdienas līdz cetrutdienai no 8.00 līdz 17.00, piekdienās no 8.00 līdz 14.30 ir pieejami šādi speciālisti:

 • aprūpētāji;
 • sociālie aprūpētāji;
 • sociālais rehabilitētājs;
 • sociālie darbinieki;
 • medmāsas;
 • vecākā medicīnas māsa;
 • saimniecības māsa;
 • ģimenes ārsts (otrdienās);
 • brīvā laika organizētājs;
 • māsu palīgs.

Informācija par saziņu pieejama sadaļā kontakti.

Kur var vērsties pēc palīdzības?

Personām, kurām nepieciešams pakalpojums, palīdzību var sniegt deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests.

 • Ja pati persona nespēj lūgt palīdzību, to var darīt cita persona rakstot iesniegumu sociālajā dienestā;
 • Sociālais dienests izskatīs iespējas palīdzēt un sniegs atbildi.

Klientu apmeklējuma laiks

Katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, vienu dienu iepriekš pierakstoties pie iestādes dežuranta pa tālr. 63726008

Lūdzam nepiedāvāt dāvanas vai naudu neviena līmeņa speciālistiem, tas mūs aizvaino...

Ja vēlaties mūs atbalstīt mums ir ziedojumu konts.