Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. solis

2. solis

3. solis

4. solis

Jāiestājas klientu uzņemšanas rindā:

Jānosauc plānotā klienta vārds, uzvārds, vecums, īss funkcionālā un  veselības stāvokļa raksturojums.

Jāreģistrē kontaktinformācija par klienta ievietotāju, līgumslēdzēju - vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

Rindā var iestāties zvanot:

Sandija Vītola - 25662749.

Gaidot rindu jāsagatavo nepieciešamie dokumenti:

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 • VSAA izziņas par pensiju vai pabalstu apmēru;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu ar atzīmi par papildus deklarēto dzīvesvietu SAC "Tērvete";
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (u27 forma);
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību vai piederīgo iesniegums;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (ja ievieto sociālais dienests).

Klienta uzņemšana:

Ar pakalpojuma pieteicēju pēc norādītās kontaktinformācijas sazināsies un vienosies par uzņemšanas datumu.

Ievietojot klientu svarīgi:

 • noslēgt līgumu (nepieciešama klienta un līgumslēdzēja pases);
 • saņemt rekvizītus maksājumu veikšanai;
 • sniegt informāciju par veselības stāvokli medicīnas personālam;
 • sniegt aprūpes informāciju aprūpes personālam;
 • saņemt kontaktinformāciju par iespējām sazināties ar piesaistītajiem speciālistiem.
Uzņemot klientu tiks veiktas šādas darbības:
 • veselības stāvokļa pārbaude;
 • pedikulozes kontrole;
 • mantu un līdzekļu uzskaite;
 • veļas un apģērba marķēšana.

Aprūpes procesa norise:

Klientiem dzīvošana un aprūpe tiek piemērota atbilstoši funkcionālajam un veselības stāvoklim divvietīgās vai trīsvietīgās istabiņās.

Visu diennakti ir pieejami šādi speciālisti:

 • aprūpētāja;
 • medicīnas māsa.

Darba dienās no pirmdienas līdz cetrutdienai no 8.00 līdz 17.00, piekdienās no 8.00 līdz 14.30 ir pieejami šādi speciālisti:

 • aprūpētāji;
 • sociālie aprūpētāji;
 • sociālais rehabilitētājs;
 • sociālie darbinieki;
 • medmāsas;
 • vecākā medicīnas māsa;
 • saimniecības māsa;
 • ģimenes ārsts (otrdienās);
 • brīvā laika organizētājs;
 • māsu palīgs.

Informācija par saziņu pieejama sadaļā kontakti.

Kur var vērsties pēc palīdzības?

Personām, kurām nepieciešams pakalpojums, palīdzību var sniegt deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests.

 • Ja pati persona nespēj lūgt palīdzību, to var darīt cita persona rakstot iesniegumu sociālajā dienestā;
 • Sociālais dienests izskatīs iespējas palīdzēt un sniegs atbildi.

Klientu apmeklējuma laiks

Šobrīd apmeklējumi ir liegti.

Lūdzam nepiedāvāt dāvanas vai naudu neviena līmeņa speciālistiem, tas mūs aizvaino...

Ja vēlaties mūs atbalstīt mums ir ziedojumu konts.