Nepieciešamie dokumenti ilgstošās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējam:

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja ir);
 •  (48 h) veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;
 • VSAA izziņas par pensiju vai pabalstu apmēru;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu ar atzīmi par papildus deklarēto dzīvesvietu SAC "Tērvete";
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību vai piederīgo iesniegums;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

Papildus deklarētās dzīvesvietas adreses iegūšana:

1. Internetā atkārtoti veicot deklarēšanu esošajā dzīvesvietā un norādot papildus adresi: „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, Latvija. To var izdarīt šeit.

2. Persona vēršas jebkurā Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un raksta iesniegumu par papildus dzīvesvietas deklarēšanu.

3. Persona vēršas savā pašvaldībā un raksta iesniegumu par atkārtotu dzīvesvietas deklarēšanu esošajā adresē un norāda papildus adresi:
„Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, Latvija.

Mēs piedāvājam

Saglabāt pašaprūpes spējas – dzīvojot divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās, virtuvīti, kur pats var gatavot.

Lasīt grāmatas un žurnālus centra lasītavā, skatīties televizoru gan istabiņās, gan atpūtas telpās, apgūt datorprasmes, izmantot internetu.

Veikt pastaigas svaigā gaisā, sakoptā, tīrā teritorijā.

Piedalīties centra aktivitātēs, sporta un kultūras  pasākumos, ko organizē brīvā laika organizators (rokdarbi, grāmatas priekšlasīšana, dziedāšana, galda spēļu turnīri, prāta spēles, zīmēšana, nūjošana)  un daudzās citās nodarbēs.

Apmeklēt centrā notiekošos koncertus un izrādes, ko sniedz gan profesionāli mākslinieki, gan amatieri un bērnu kolektīvi.

Piedalīties vingrošanas nodarbībās rehabilitētāja pavadībā.

Saņemt garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

Sezonas laikā ogot, sēņot, makšķerēt.

Saņemt pilnu diennakts aprūpi klientiem ar kustību traucējumiem un vecuma demenci. 

Mēs nodrošinām

Diennakts sociālo aprūpi, rehabilitāciju, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties, mājīgu vidi.

Vecumam un veselībai atbilstošu ēdināšanu.

Sociālā rehabilitētāja  pakalpojumus – vingrošanai grupās un individuāli.

Brīvā laika organizatoru, saturīgai laika pavadīšanai.

Ģimenes ārsta, kvalificēta medpersonāla uzraudzību, kā arī neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā , nepieciešamības gadījumā ārsta nozīmēto konsultāciju pie speciālista, ārsta nozīmētos medikamentus, higiēnas un inkontinences preces, nepieciešamos palīglīdzekļus.

Telpām un āra apstākļiem atbilstošus apģērbus un apavus.

Kontakti par klientu uzņemšanu:

Sandija Vītola -25662749.

Informācija par klienta ikdienu:

Svetlana Hartmane- 26516916,

Olha Vorobiova - 26309234,

Rita Krūmiņa - 26105867.

Informācija par klientu veselību:

Medpunkts - 26516916 (katru dienu no 8:00 līdz 17:00).

SAC "Tērvete" piedāvā arī  īslaicīgās aprūpes pakalpojumus:(šobrīd netiek piedāvāts)

Īslaicīgās aprūpes pakalpojumu ir ērti izmantot šādos gadījumos, kā piemēram jūs vēlaties doties komandējumā, bet nevarat nodrošināt mājas aprūpi savam tuviniekam,  vai atlabšanas periodā pēc slimnīcas, vai varbūt vienkārši lai iepazītos ar mūsu aprūpes centru un rastu jaunus iespaidus. Pakalpojums pieejams pat no vienas dienas līdz 3 mēnešiem.

Piesakoties uz šo pakalpojumu nepieciešami šādi dokumenti:

 • Medicīniskā izziņa;
 • Izziņa par papildus deklarēto dzīvesvietu uz laiku;
 • Pase.