Specializētā transporta izmaksas

  • Maksa par vienu kilometru 0,72 eiro;
  • Maksa par gaidīšanu stundā 5,00 eiro;
  • Minimālā summa izbraukumam ir 20,00 eiro.

Kontakti pakalpojuma pieteikšanai

Pārvaldnieks:

Zigmārs Zalcmanis- 29178785 parvaldnieks@sactervete.lv

Lietvede:

Elīna Siliņa - 63726147        sactervete@sactervete.lv

Pakalpojuma pieejamība

Pakalpojums pieejams, ja transports nav aizņemts pamatpakalpojuma nodrošināšanai esošajiem klientiem.

Pakalpojumu pieejamību jums vēlamajā laikā var  pārbaudīt zvanot sekretārei - 63726147.

Pakalpojums pieejams tikai darba dienās.

Apmaksas kārtība

Pakalpojuma pasūtītājs apmaksā pakalpojuma izmaksas:

juridiskas personas - ar pēcapmaksu pēc rēķina saņemšanas;

privātpersonas uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas.

Pakalpojuma izmaksās iekļauts :

Ceļš no SAC "Tērvete" līdz paņemšanas vietai - no paņemšanas vietas līdz piegādes vietai un atpakaļ ceļš uz SAC "Tērvete". Gaidīšanas laiks.

Cenā nav iekļauts mantu pārvadāšana, mantu nešana un citas ar pakalpojumu nesaistītas darbības.