Aicinām pievienoties mūsu kolektīvam:

                                               MEDICĪNAS MĀSU

 • Darba laiks: diennaktis pēc slīdošā grafika (pilna/nepilna slodze);
 • Atalgojums: 5,00 EUR/h.
 • Darbinieka pienākumi: veikt centra klientu veselības stāvokļa novērtēšanu un nodrošināt medicīnisko aprūpi.
                                                      APRŪPĒTĀJAS

 • Darba laiks: diennaktis, slīdošais grafiks;
 • Atalgojums- 550,- EUR (pirms nodokļu nomaksas + apmaksātas nakts stundas);
 • Darba pienākumi- veikt centra klientu aprūpi.
SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU

           (uz noteiktu laiku, aizvietojot ilgstošā prombūtnē esošu darbinieku)

 • Darba laiks: no pirmdienas-ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00, piekdienās no 8:00-14:30 ;
 • Atalgojums- 780,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Darba pienākumi- organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu (veikt klientu pamatvajadzību izvērtēšanu, sastādīt klienta individuālo aprūpes plānu, sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem, uzraudzīt un kontrolēt aprūpes personāla darbu u. c.).
SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU
 • Darba laiks: no pirmdienas-ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00, piekdienās no 8:00-14:30.;
 • Atalgojums: 720,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Darba pienākumi: piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē, attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas, mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē, iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā utt., iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumos- teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību u.c.Kāpēc strādāt pie mums?

PIEDĀVĀJAM:

 • atbalstu no kolēģu puses;
 • darbu sakārtotā darba vidē;
 • sociālās garantijas;
 • regulāru un savlaicīgu atalgojumu;
 • kolektīvos pasākumus;
 • apmācības/ seminārus. 
Pēc viena nostrādāta gada:
 • atvaļinājuma pabalstu;
 • papildus atvaļinājuma dienas;
 • pēc darba novērtējuma atbilstošu prēmiju;
 • veselības apdrošināšanu.

Iespēju robežās tiek nodrošināts transports maršrutos: Dobele, Zaļenieki, Tērvete, Augstkalne, Bukaiši (DARBA DIENĀS).

Sīkāka informācija zvanot: 

Tālr. 637 26 147 vai mob. tel. 26630594 (darba dienās, darba laikā). 


 .