Mēs labprāt piepildītu kādu no saviem sapņiem...
To piepildīšanai trūkst tikai tava atbalsta!


Katra gulošā klienta sapnis ir redzēt mūsu kopīgos pasākumus aktu zālē

SAC "Tērvete" dzīvo apmēram 215 vecaie ļaudis no kuriem apmēram 120 nevar apmeklēt pasākumus!

Mēs vēlētos, lai istabiņās gulošie klienti varētu vērot nodarbības un pasākumus sava televizora ekrānos. Tam mums ir nepieciešams iegādāties videokameru un aprīkojumu, lai to pieslēgtu dekoderiem, kas pārraida informāciju televizoriem istabiņās.

SAC "Tērvete" kolektīvs nepārtraukti strādā, lai padarītu aprūpes iestādes klientu ikdienu interesantāku. Kopīgi tiek svinēti visi svētki un netiek aizmirsti arī tie klienti, kuri nevar apmeklēt pasākumus veselības dēļ. Lielākajā daļā pasākumu uzstājas mākslinieki vai ciemojas kādi teātru kolektīvi.

Ja jums ir iespēja kaut daļēji piepildīt šo sapni, tad:

Sociālās aprūpes centrs “ Tērvete”, Reģ.Nr. 90000028404, Konts Nr. LV08UNLA0050003788945, Banka:  A/S SEB Banka. Lūdzam norādīt mērķi, kam ziedojat!

Ja jums ir iespēja palīdzēt kā citādi īstenot šo sapni zvaniet: pārvaldnieks Zigmārs Zalcmanis 29178785.