Specializētā transporta izmaksas

  • Maksa par vienu kilometru 0,72 eiro;
  • Maksa par gaidīšanu stundā 5,00 eiro;
  • Minimālā summa izbraukumam ir 20,00 eiro.

Kontakti pakalpojuma pieteikšanai

Pārvaldnieks:

Zigmārs Zalcmanis- 29178785 parvaldnieks@sactervete.lv

Sekretāre:

Elīna Siliņa - 63726147        sactervete@sactervete.lv

Pakalpojuma pieejamība

Pakalpojums pieejams, ja transports nav aizņemts pamatpakalpojuma nodrošināšanai esošajiem klientiem.

Pakalpojumu pieejamību jums vēlamajā laikā var  pārbaudīt zvanot sekretārei - 63726147.

Pakalpojums pieejams tikai darba dienās.

Apmaksas kārtība

Pakalpojuma pasūtītājs apmaksā pakalpojuma izmaksas:

juridiskas personas - ar pēcapmaksu pēc rēķina saņemšanas;

privātpersonas uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas.

Pakalpojuma izmaksās iekļauts :

Ceļš no SAC "Tērvete" līdz paņemšanas vietai - no paņemšanas vietas līdz piegādes vietai un atpakaļ ceļš uz SAC "Tērvete". Gaidīšanas laiks.

Cenā nav iekļauts mantu pārvadāšana, mantu nešana un citas ar pakalpojumu nesaistītas darbības.

SAC "Tērvete" 2020, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .