Mēs labprāt piepildītu kādu no saviem sapņiem...
To piepildīšanai trūkst tikai tava atbalsta!

Sapņojam par lapenēm sporta laukumā...

Kas var būt skaistāks par vasaru Tērvetē! Jauko saulaino laiku un svaigo gaisu, nekas nav labāks par šo burvīgo sajūtu...

Lai arī klienti ar kustību traucējumiem riteņkrēslos varētu baudīt jaukos pavasara, vasaras mirkļus laukā, mūsu pagalmā trūkst vienīgi lapenes, kur paslēpties no svelmainās saules.

Mēs ļoti priecātos par atbalstu lapeņu iegādei vai vēl labāk priecātos par pašām lapenēm.

Mūsu sporta laukumā ir divas atpūtas vietas ar bruģētu pamatni, soliņiem un galdu. Lai tos aktīvi izmantotu klienti trūkst vien jumts virs galvas, kurš piesegtu svelmainos saules starus.

Ja kādam ir materiāli, prasmes un vēlēšanās atbalstīt mūsu klientu ikdienu uzceļot, lapenes mēs par to priecātos vairāk kā par vienkāršu naudas ziedojumu.

Ja jums ir iespēja kaut daļēji piepildīt šo sapni, tad:

Sociālās aprūpes centrs “ Tērvete”, Reģ.Nr. 90000028404, Konts Nr. LV08UNLA0050003788945, Banka:  A/S SEB Banka. Lūdzam norādīt mērķi, kam ziedojat!

Ja jums ir iespēja palīdzēt kā citādi īstenot šo sapni zvaniet: pārvaldnieks Zigmārs Zalcmanis 29178785.

Attēlu rezultāti vaicājumam “dārza lapenes”Katra gulošā klienta sapnis ir redzēt mūsu kopīgos pasākumus aktu zālē

SAC "Tērvete" dzīvo apmēram 215 vecaie ļaudis no kuriem apmēram 120 nevar apmeklēt pasākumus!

Mēs vēlētos, lai istabiņās gulošie klienti varētu vērot nodarbības un pasākumus sava televizora ekrānos. Tam mums ir nepieciešams iegādāties videokameru un aprīkojumu, lai to pieslēgtu dekoderiem, kas pārraida informāciju televizoriem istabiņās.

SAC "Tērvete" kolektīvs nepārtraukti strādā, lai padarītu aprūpes iestādes klientu ikdienu interesantāku. Kopīgi tiek svinēti visi svētki un netiek aizmirsti arī tie klienti, kuri nevar apmeklēt pasākumus veselības dēļ. Lielākajā daļā pasākumu uzstājas mākslinieki vai ciemojas kādi teātru kolektīvi.

Ja jums ir iespēja kaut daļēji piepildīt šo sapni, tad:

Sociālās aprūpes centrs “ Tērvete”, Reģ.Nr. 90000028404, Konts Nr. LV08UNLA0050003788945, Banka:  A/S SEB Banka. Lūdzam norādīt mērķi, kam ziedojat!

Ja jums ir iespēja palīdzēt kā citādi īstenot šo sapni zvaniet: pārvaldnieks Zigmārs Zalcmanis 29178785.

SAC "Tērvete" 201, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .