Aicinām pievienoties mūsu kolektīvam

APRŪPĒTĀJU

Darba laiks ( pēc izvēles un iespējām): 

 • diennaktis (slīdošais grafiks, diennakti jāstrādā, 3 dienas brīvas, vidēji 7 maiņas mēnesī);
 • darba dienās no plkst. 08:00 līdz 19:00 (4 maiņas nedēļā);
 • darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30.
Atalgojums: 770,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) + apmaksātas nakts, svētku un virsstundas, atbilstoši likumdošanai.
Darba pienākumos: veikt centra klientu aprūpi, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.

APKOPĒJU

(uz aizvietošanu atvaļinājumu laikā līdz š.g. novembra mēnesim)

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30,  ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 11:30 līdz 12:00. 
Atalgojums: 800,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba pienākumos: veikt telpu uzkopšanas darbus un dezinfekciju.

SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30,  ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 11:30 līdz 12:00.

Atalgojums: 1100,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba pienākumosorganizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:

 • klientu pamatvajadzību izvērtēšana, sastādot klienta individuālo aprūpes plānu; 
 • sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem; uzraudzīt un kontrolēt aprūpes personāla darbu u.c. 

Obligātā prasība: atbilstoša 1. līmeņa augstākā profesionālās izglītība, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 11:30 līdz 12:00.
Atalgojums: 1100,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba pienākumos

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas, mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē, iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā utt.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumos- teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību u.c.
Obligātā prasība: atbilstoša 1. līmeņa augstākā profesionālās izglītība, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

REMONTSTRĀDNIEKU

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 11:30 līdz 12:00.
Atalgojums1000,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba pienākumos: veikt visa veida labošanas un remonta darbus, atbilstoši amatu aprakstam.
Obligātā prasība: atbilstoša profesionālā izglītība, vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Kāpēc strādāt pie mums?

PIEDĀVĀJAM:

 • atbalstu no kolēģu puses;
 • darbu sakārtotā darba vidē;
 • sociālās garantijas;
 • regulāru un savlaicīgu atalgojumu;
 • kolektīvos pasākumus;
 • apmācības/ seminārus;
 • elastīgu darba grafiku (summētajam darba laikam);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pilniem 6 nostrādātiem mēnešiem).
Pēc viena nostrādāta gada:
 • atvaļinājuma pabalstu;
 • papildus atvaļinājuma dienas (no 2- 5 darba dienām);
 • pēc darba novērtējuma atbilstošu prēmiju.
Iespēju robežās tiek nodrošināts TRANSPORTS maršrutos: Dobele, Zaļenieki, Tērvete, Augstkalne, Bukaiši (DARBA DIENĀS).

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: personals.iepirkumi@sactervete.lv
Tālr. 637 26147 vai mob. tel. 26630594 (darba dienās, darba laikā).