AICINĀM PIEVIENOTIES mūsu kolektīvam

SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU (uz noteiktu laiku līdz 6 mēn.)
 • Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30;
 • Atalgojums- 740,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Darba pienākumi- organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu (veikt klientu pamatvajadzību izvērtēšanu, sastādīt klienta individuālo aprūpes plānu, sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem, uzraudzīt un kontrolēt aprūpes personāla darbu u. c.).
SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU
 • darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30;
 • Atalgojums- 720,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 •  Darba pienākumi- piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē, attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas, mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē, iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā utt., iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību u.c.

APRŪPĒTĀJAS 
 • Darba laiks: pēc izvēles: 
                                          - diennaktis;
                                          - darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:30;
 • Atalgojums- 500,- EUR (pirms nodokļu nomaksas)+apmaksātas nakts, svētku un virsstundas, atbilstoši likumdošanai;
 • Darba pienākumi- veikt centra klientu aprūpi.

MEDICĪNAS MĀSU

 • Darba laiks: diennaktis pēc slīdošā grafika (pilna/nepilna slodze);
 • Atalgojums: 4,30 - 4,75 EUR/h.
 • Darbinieka pienākumi: veikt centra klientu veselības stāvokļa novērtēšanu un nodrošināt medicīnisko aprūpi.
ĢIMENES ĀRSTU 
 • Darba laiks: viena darba diena nedēļā;
 • Atalgojums- 220,- EUR (0,25 slodzei);
 • Darba pienākumi- organizēt klientu veselības aprūpi.

Kāpēc strādāt pie mums?

PIEDĀVĀJAM:

 • atbalstu no kolēģu puses;
 • darbu sakārtotā darba vidē;
 • sociālās garantijas;
 • regulāru un savlaicīgu atalgojumu;
 • kolektīvos pasākumus;
 • apmācības/ seminārus. 
Pēc viena nostrādāta gada:
 • atvaļinājuma pabalstu;
 • papildus atvaļinājuma dienas;
 • pēc darba novērtējuma atbilstošu prēmiju;
 • veselības apdrošināšanu.

Sīkāka informācija zvanot: 

Tālr. 637 26 147 vai mob. tel. 29971468 (darba dienās, darba laikā). 


 .