Ar 2017. gada 6. novembra Tērvetes novada domes lēmumu Nr. 19, sākot ar 2018. gada 1. janvāri maksa ir:

* ilgstošā sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī 19,00 eiro;

* īslaicīgās sociālās aprūpes pamatpakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam diennaktī 19,50 eiro;

* Ilgstošā sociālās aprūpes pilna pakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam ir 20,20 eiro diennaktī.

Maksa par pakalpojumu

Ilgstošā sociālā aprūpe 19,00 eiro diennaktī.

Īslaicīgā sociālā aprūpe 19,50 eiro diennaktī.

Ilgstošā sociālās aprūpes pilna pakalpojuma uzturēšanās maksa 1 klientam ir 20,20 eiro diennaktī.

Informācija

Klientam izmaksā 10 % no pensijas vai pabalsta, personīgajiem izdevumiem. 90 % novirza pakalpojuma maksas segšanai.

Citi pakalpojumi

SAC "Tērvete" sniedz citus pakalpojumus pēc cenrāža: CENRADIS-_EURO_2017.doc


SAC "Tērvete" 2018, lapu izveidoja - M. Brigzna

 .