Rīcības plāns apmeklējot SAC “Tērvete” klientu.

Rīcības plāns izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību kā tuvinieks var pieteikties apmeklējumam un kas jāņem vērā viesošanās laikā.

Viesošanās ir pieļaujama tikai gadījumos, kad iestādē nav akūti COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

1.      Viesošanās ir atļauta tikai tuviniekam, kuri 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi .

2.      Klientu apmeklējumi tiek nodrošināti:

2.1. gada siltajā laikā (no aprīļa līdz septembrim) laukā- Centra teritorijā. Neatbilstošos laika apstākļos, apmeklējumi pieļaujami Centra ziemas dārzā;

2.2.  gada aukstajā laikā (no oktobra līdz martam) Centra ziemas dārzā.

3.   Apmeklētājiem ir iekārtota speciāla viesošanās vieta.

4. Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – telpās jālieto deguna un mutes aizsargus, jāveic roku dezinficēšana.

5. Ja viesošanās notiek Centra teritorijā- deguna un mutes aizsargus var nelietot.

6. Apmeklējums tiek pieteikts, zvanot iestādes dežurantam vismaz vienu dienu iepriekš – katru dienu no 8.00 līdz 18.30, pa tālruni  63726008.

7. Dežurants veic apmeklētāju reģistru, fiksējot ciemiņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai.

8.  Klientu apmeklējuma laiks noteikts katru dienu  no 10.00 līdz 18.00.

9. Viesošanās laiks noteikts 45 minūtes telpās. Centra teritorijā pieļaujamais viesošanās laiks- netiek noteikts, pie noteikuma, ka piederīgais iet pastaigās ar tuvinieku pa Centra teritoriju;

10. Ja tuvinieks vēlās viesoties ilgāku laiku, tad tas jāsaskaņo ar Centra dežurantu;

11. Ierodoties Centrā, pirms apmeklējuma tuvinieks nosauc savus datus Centra dežurantam.

12.  Pie guloša klienta tiek ielaists pa 1 apmeklētājam.  Viesošanās laiks noteikts 30 minūtes. Viesim jānodrošina sev IAL-bahilas, mutes un deguna aizsargmaska. Obligāti jāveic roku dezinfekcija.

13.  Ja netiek ievēroti viesošanās noteikumi, apmeklētājs traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta veselībai vai rada drošības riskus,  personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt viesošanās vietu. Konstatējot būtiskus pārkāpumus drošības noteikumu neievērošanā, turpmākās tikšanās būs liegtas.